Werkgever

Payroll voor bedrijven

Payrolling – uitbesteden personeelsadministratie en risico’s

Met payrolling neemt PaySer alle lasten en werkgeversrisico’s en alle administratieve lasten op zich. PaySer stelt de werknemer aan u ter beschikking. U zorgt voor de dagelijkse aansturing van de nieuwe (tijdelijke) werknemer(s), PaySer doet de rest.

Heeft u personeel in dienst of overweegt om personeel aan te nemen? Dan weet u dat de overheid steeds meer van u als werkgever vraagt op het gebied van verzuimbegeleiding, arbeidsongeschiktheid en ontslag. Daarnaast krijgt u als werkgever te maken met specialistische, juridische en administratieve aangelegenheden. Dit terwijl u zich juist bezig wilt houden met uw kernactiviteiten.

Wij bieden u met payrolling de oplossing! U hoeft zich met payrolling geen zorgen meer te maken over:

  • verstrekken van juiste contracten
  • salarisadministratie
  • loondoorbetaling bij ziekteverzuim
  • cao- en wetswijzigingen
  • afdrachten Belastingdienst
  • arbodiensten
  • loonspecificaties
  • Wet verbetering poortwachter

PaySer maakt het u met payrolling graag gemakkelijk!