Tarieven

Tarieven payrolling

Transparant prijskaartje
Bij PaySer betaalt u òf uitsluitend de daadwerkelijk gewerkte uren van uw medewerker òf de contracturen. Bij ziekteverzuim, vakantiegeld, vakantie- en feestdagen, kort verzuim en bijzonder verlof heeft u geen kosten. Uw payroll medewerker wordt in al die situaties namelijk door ons doorbetaald, conform de cao.

De opbouw van onze payroll tarieven is als volgt:

bruto uurloon + werknemersreserveringen = bruto all-in

Onder werknemersreserveringen verstaan wij: vakantiedagen, vakantiegeld, kort verzuim, bijzonder verlof en feestdagen. Bij vakantiewerkers zijn de werknemersreserveringen lager dan bij regulier werkenden. Dit heeft een lager bruto all-in uurloon tot gevolg.

Over het bruto all-in bedrag dragen wij vervolgens onder andere onze werkgeverspremies af aan de Belastingdienst.

Het getal dat uit de som komt is onze kostprijs. Daar bovenop berekenen wij een nominaal bedrag aan marge per gewerkt uur voor het verzorgen van uw totale backoffice en het fungeren als helpdesk. Kortom, een zeer inzichtelijke kostprijsberekening!

Wilt u voor een specifieke medewerker door ons een berekening op maat laten maken om voorgerekend te krijgen wat uw voordeel is? Tijdens een vrijblijvende afspraak maken wij dit graag inzichtelijk.

PaySer maakt uw personeelskosten overzichtelijk, calculeerbaar en beheersbaar!