Werknemer

Werknemer

Wat betekent werken via PaySer voor u?

Het bedrijf waar u aan het werk bent heeft de verantwoordelijkheid voor zijn werkgeverschap uit handen gegeven aan PaySer. U komt dus bij ons op de loonlijst te staan.

Wij zorgen ervoor dat u uw salaris ontvangt, zijn verantwoordelijk voor uw pensioen, verlof, mogelijkheden tot scholing en informeren u over uw rechten en plichten wanneer u ziek of arbeidsongeschikt bent.