Misverstanden over payrolling

6 meest voorkomende misverstanden over payrolling

De payroll-branche is voor veel ondernemers nog ondoorzichtig. En onbekend maakt onbemind. In de gesprekken met ondernemers hoor ik ook dat er veel misverstanden bestaan over payrolling.

In deze blog behandel ik de meest voorkomende misverstanden over payrolling.

Ik leg ‘het waarom’ uit, en hoe u het beste kunt handelen in uw zoektocht naar de juiste partner.

Payrolling is duur

Als u gaat payrollen, dan kost dat inderdaad geld. Maar voor deze vergoeding verkleint u het ondernemers risico en besteedt u de volledige personeelsadministratie uit.

Veel ondernemers zien payrolling als een verzekering voor het hebben van personeel.

Onder andere bij arbeidsongeschiktheid en vakantie, wordt uw personeel gewoon doorbetaalt maar krijgt u geen factuur. Ook de in- en uitdiensttreding van personeel zal een door goede payroll-onderneming volledig (maar wel in overleg met u) geregeld worden.

Studenten zijn gemiddeld 2% goedkoper op de payroll en vaste medewerkers zijn 2 tot 3% duurder op de payroll.

Mijn medewerkers willen niet

Bij een overstap naar payrolling bestaat de advisering uit twee belangrijke fasen.

Eerst moet u als ondernemer goed geïnformeerd worden. Na één of meerdere sessies is het u helemaal duidelijk en kunt u een weloverwogen besluit nemen.

Daarna gaat u samen met het payroll-bedrijf uw personeel informeren. En dat met goed nieuws. Want?

Payroll-ondernemingen hebben namelijk de taak om minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden te bieden dan wanneer de medewerkers rechtstreeks bij u in dienst zijn. Ook wordt het arbeidsverleden en de opgebouwde rechten van het personeel door de payroll-onderneming overgenomen.
Kiest u voor PaySer payrolling? Dan vullen wij in overleg met u de huidige arbeidsvoorwaarden aan met betere regelingen uit onze eigen cao.

Geen binding meer met medewerkers

De dagelijkse praktijk leert dat de binding die medewerkers wel of niet hebben met het bedrijf afhangt van de werksfeer, de arbeidsvoorwaarden en stiptheid van de ondernemer.

Als de onderlinge relatie in uw bedrijf goed is, dan zal daar met payrolling niets in veranderen.

Dit komt doordat payrollers betere arbeidsvoorwaarden kunnen bieden dan de meeste branche-cao’s, waardoor uw medewerkers het prettig vinden om bij u te werken.

Natuurlijk blijf het gewoon uw taak om nette salarisafspraken te maken met uw medewerkers. Daarnaast heeft personeel dat gepayrollt wordt een vaste en zeer stipte betaaldag. Wanneer u de uren op dinsdag ingeeft, dan heeft uw personeel op vrijdag het salaris (per week of vier weken).

Alleen geschikt voor grote bedrijven

Payrolling is júist ook geschikt voor de kleinere MKB’ers met één of twee medewerkers.

Niet alleen de administratieve lastenverlichting maar ook de zekerheid dat er bij ziekte geen factuur gestuurd wordt is een opluchting. Vooral in kleinere MKB-ondernemingen is ziekte een flinke aanslag op de financiële buffers. Ondernemers moeten een zieke medewerker de eerste weken/maand doorbetalen en ook een vervanger oproepen.

Door te payrollen hoeft u zich alleen bezig te houden met het oproepen van een vervanger. Hiernaast kunt u kosteloos gebruik maken van de kennis van uw payroll-bedrijf. Zie het als een externe afdeling personeelszaken waar u terecht kunt met al uw vragen.

Schimmige kostenstructuur

Er zijn jammer genoeg nog ondernemingen die werken met schimmige kostenstructuren en naheffingen.Vraag daarom de payroll-onderneming om uw exacte factuurprijs (zonder verrassingen) te berekenen. Goede payroll-ondernemingen zullen hier geen enkel probleem mee hebben.Deze berekenen de factuurprijs op basis van het bruto uurloon maal een opslagfactor. In deze factor zitten al uw werkgeverslasten, de administratie, de verloning en de vergoeding voor de payroller verwerkt.

Payrollers verdienen geld over de rug van mijn medewerkers

Alle ondernemers zijn het er wel over eens dat er best geld verdiend mag worden. Natuurlijk moet dit wel in verhouding staan tot de service die geleverd wordt.

De afgelopen 10 jaar zijn de prijzen van payrolling flink gedaald en nog steeds zijn er ‘cowboys’ in de markt. Maar over het algemeen betaalt u voor payrolling ongeveer hetzelfde als wanneer u zelf uw medewerkers verloont. Dit kan doordat payrollers verregaand zijn geautomatiseerd en bij hen de wet van de grote getallen gaat spelen. Eén medewerker verlonen is naar verhouding duurder dan honderd medewerkers verlonen.