Voor- en nadelen van payrolling

Wat zijn de voor- en nadelen van payrolling

De afgelopen jaren werden er elk jaar meer werknemers ingehuurd via een payrollconstructie. De verwachting is dat met de nieuwe wet DBA er ook een verschuiving zal plaatsvinden van het inhuren van éénpitters naar een payrollconstructie.

Uit een peiling die ABU onlangs liet doen onder 517 werkgevers bleek dat 14 procent van de opdrachtgevers verwacht minder vaak zzp’ers in te huren. 10 procent van de opdrachtgevers verwacht te stoppen met het inzetten van zzp’ers en meer gebruik te gaan maken van bijvoorbeeld payrolling, nulurencontracten of tijdelijke contracten.

Voordelen

  • Gemak dat de administratie uit handen wordt genomen

Een ondernemer heeft niet meer te maken met bijvoorbeeld het UWV, de Belastingdienst, verzekeraars voor pensioenen en de arbodienst.

  •  Werknemer heeft zekerheid dat salaris wordt uitbetaald

Payrollbedrijven zijn gespecialiseerd in het omgaan met werknemers. Veel bedrijven beroepen zich erop bijvoorbeeld snel het salaris uit te betalen en de administratie op peil te houden. Werknemers hebben ook recht op bijvoorbeeld vakantiedagen en er wordt bij ziekte doorbetaald.

  • Flexibiliteit voor de ondernemer

Payrolling biedt ondernemers als opdrachtgever veel flexibiliteit. Op korte termijn kan de opdrachtgever van een ingehuurde kracht af en in veel situaties werkt dit ook zo.

Maar in sommige gevallen komen werkgevers van een koude kermis thuis, legt juriste Jacobien Frederix-Gianotten van advocatenkantoor Capra uit.

“Als je transparant bent en in alle openheid opereert, dan zou het allemaal niet veel risico met zich meebrengen”, vertelt Frederix. Maar in sommige gevallen hebben rechtbanken geoordeeld dat er toch een arbeidsovereenkomst tussen een opdrachtgever en de medewerker is ontstaan.

Ze haalt het voorbeeld aan van een taxibedrijf dat na drie jaar verder wilde met een werknemer, maar de werknemer geen vierde arbeidsovereenkomst wilde bieden. Een payrollconstructie werd opgezet om met de werknemer te blijven werken, zonder alle verplichtingen die daarbij horen. “Daar ging de rechter niet in mee. De rechtbank keek door de constructie heen en oordeelde dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met het taxibedrijf was ontstaan.”

Hoe rechters oordelen over payrollconstructies is volgens de juriste heel erg afhankelijk van wat de voorgeschiedenis is en ook of er open en transparant wordt gehandeld. “En het is natuurlijk afhankelijk van hoe werknemers reageren. Want lang niet iedereen protesteert.”

Nadelen

  • Werknemers voelen zich minder verbonden met een bedrijf

Het risico bestaat dat als een werknemer via een payrollconstructie wordt ingehuurd, hij of zij veel minder binding heeft met het bedrijf. Vooral als een werknemer al in dienst was en er wordt overgeschakeld naar een payrollverband, kan de relatie onder druk komen te staan. Voor flexwerkers geldt dit veel minder.

  • Flexibiliteit van payrolling kost ook geld 

Voor het uit handen nemen van werk moet een werkgever ook extra betalen. Payrollbedrijven benadrukken dat ze voor die vergoeding bijvoorbeeld het ondernemersrisico verkleinen. Als het werk wegvalt, zit de ondernemer niet vast aan werknemers. Ook nemen de payrollbedrijven administratie uit handen.

  • Een ondernemer behoudt bepaalde verplichtingen

De ondernemer blijft aansprakelijk voor de afdracht van loonbelasting en premies sociale verzekeringen. In geval van faillissement van het payrollbedrijf is het mogelijk dat de ondernemer premies en belasting aan het UWV en de Belastingdienst moet afdragen, zelfs als al eerder geld is afgedragen aan het payrollbedrijf.

Hoewel het goed kan gaan met het bedrijf waar een werknemer aan de slag is, kan een payrollbedrijf failliet gaan. Zo is een taxibedrijf in Limburg op gespannen voet komen te staan met de taxichauffeurs die via een payrollbedrijf in dienst waren.

Het payrollbedrijf ging failliet en had de salarissen over de laatste drie maanden nog niet betaald. De chauffeurs kloppen aan bij het UWV voor een faillissementsuitkering, maar volgens het UWV is er sprake van een schijnconstructie en moeten de chauffeurs bij het taxibedrijf zijn.

Het taxibedrijf zit nu met de vraag aan wie ze de gewerkte uren moet betalen, aan de curator van het failliete bedrijf, de werknemers of de belastingdienst. Tweede Kamerleden hebben er vragen over gesteld.

Bron: nu.nl